לא אהבתי אהבתי

{{card.city}}, {{card.mr2}} מ"ר

{{card.price}} ש"ח